Trắc Nghiệm Khả Năng Nhận Dạng Cách Đọc Nguyên Âm Trong Tiếng Anh Của Bạn

Trắc nghiệm tiếng Anh có hơn 600 câu hỏi trắc nghiệm từ cơ bản đến nâng cao trong hệ thống và hiển thị ngẫu nhiên trong số 10 câu hỏi trong bài kiểm tra tiếng Anh. Những câu hỏi và trả lời sẽ được hiện thị theo trình tự ngẫu nhiên để tạo tư duy Logic của bạn trong phần triểm tra, không giới hạn thời gian trong quá trình làm bài. Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra sẽ có đáp án hoặc giải thích đáp án trong từng bài kiểm tra.

Kiến thức:

- Các nguyên âm gồm có: [a e i o u], hay cách nhớ dễ nhất đó là UE OAI --> Uể oải

==> Nhìn vào một từ, ta có thể xác định được các nguyên âm của từ đó.

 

 


Câu hỏi 1

Nguyên âm [a] trong từ PASTE đọc là gì?


Câu hỏi 2

Nguyên âm [o] trong từ APPROPRIATE đọc thành âm gì?


Câu hỏi 3

Nguyên âm [e] trong từ TERRIBLE đọc là gì?


Câu hỏi 4

Số nguyên âm trong từ nine là bao nhiêu?


Câu hỏi 5

Từ information có bao nhiêu nguyên âm?Câu hỏi 6

Nguyên âm [oa] trong từ LOADING đọc là gì?


Câu hỏi 7

Nguyên âm [a] trong từ MAPLE đọc thành âm gì?


Câu hỏi 8

Nguyên âm [c] trong từ official đọc là gì?


Câu hỏi 9

Nguyên âm [u] trong từ FURIOUS đọc là gì?


Câu hỏi 10

Số nguyên âm trong từ december là bao nhiêu?

Hoàn thành

Các bài trắc nghiệm khác

Danh mục Blog

Trắc Nghiệm khác

Câu hỏi: 10 / 10 4,289
Câu hỏi: 10 / 20 1,618
Câu hỏi: 10 / 0 1,174
Gọi điện
Zalo
Youtube
Tư vấn cho tôi