TRẮC NGHIỆM ONLINE

ĐA DẠNG - THÔNG MINH - CHÍNH XÁC

Tổng hợp hàng ngàn câu trắc nghiệm Tiếng Anh Online và các đề thi chứng chỉ quốc tế TOEIC, đề thi Đại Học, đề thi Tiếng Anh toàn Quốc giúp các bạn ôn luyện và đạt điểm tốt trong các kỳ thi Tiếng Anh.

Grilla Books tổng hợp lại toàn bộ tài liệu bài tập Tiếng Anh có đáp án được phân theo các chuyên đề gồm các chủ đề từ vựng – ngữ pháp, ngữ âm – trọng âm, đồng nghĩa – trái nghĩa, đọc hiểu,… Tất cả câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án. Các bạn học sinh lớp 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 đều có thể tham khảo làm bài để chọn ra cách học phù hợp Tiếng Anh, ôn luyện kiến thức làm các dạng câu hỏi trắc nghiệm hiệu quả hơn.

Điều đặc biệt tại Grilla phần đáp án sẽ được giải thích theo quy luật giúp người học hiểu tại sao lại chọn đáp án A mà không phải đáp án B, C, D.
Làm bài trắc nghiệm

Danh mục Blog

Danh mục Trắc Nghiệm

Câu hỏi: 10 / 35 711
Câu hỏi: 16 / 0 497
Câu hỏi: 18 / 0 443
Câu hỏi: 10 / 0 475
Gọi điện
Zalo
Youtube
Tư vấn cho tôi