TRẮC NGHIỆM ONLINE

TRỌNG ÂM - NGUYÊN ÂM - PHỤ ÂM

Trắc nghiệm tiếng Anh online được chính Grilla biên soạn và tổng hợp các đề thi chứng chỉ quốc tế TOEIC, đề thi Đại Học, đề thi tiếng Anh toàn Quốc giúp các bạn hiểu cách đọc, nói và sử dụng ngữ pháp một cách dễ dàng theo Quy luật

Grilla Books biên soạn và tổng hợp lại toàn bộ tài liệu bài tập tiếng Anh có đáp án được phân theo các chuyên đề gồm các chủ đề xác định trọng âm - nhận dạng cách đọc nguyên âm & phụ âm  – ngữ pháp, … Tất cả câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh có đáp án. Các bạn học sinh lớp 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 đều có thể tham khảo làm bài để học tiếng Anh hiệu quả hơn.

Điều đặc biệt tại Grilla phần đáp án sẽ được giải thích theo quy luật giúp người học hiểu tại sao lại chọn đáp án A mà không phải đáp án B, C, D.
Làm bài trắc nghiệm

Câu hỏi: 10 / 184 8,251
Câu hỏi: 10 / 17 2,205
Câu hỏi: 10 / 41 2,778

Danh mục Blog

Danh mục Trắc Nghiệm

Câu hỏi: 10 / 184 8,251
Câu hỏi: 10 / 41 2,778
Câu hỏi: 10 / 17 2,205
Câu hỏi: 10 / 0 1,478
Gọi điện
Zalo
Youtube
Tư vấn cho tôi