Trắc Nghiệm Khả Năng Nhận Dạng Cách Đọc Phụ Âm Trong Tiếng Anh Của Bạn

Kiểm tra trình độ đọc tiếng Anh của bạn

Đây bài kiểm tra xác định phụ âm trực tuyến miễn phí. Nó sẽ giúp bạn biết mình đang đọc đúng hay đọc sai. Hãy click vào 'Bài kiểm tra' và trả lời từng câu hỏi. Có hơn 500 câu hỏi trong hệ thống và được update liên tục, có 10 câu hỏi trắc nghiệm được hiển thị ngẫu nhiên. Không giới hạn thời gian. Bạn có thể sẽ thấy đáp án ở cuối hoặc lời giải khi hoàn thành bài kiểm tra.

Kiến thức:

- Ngoại trừ nguyên âm [a e i o u] ra thì còn lại là phụ âm

--> Dễ dàng nhận biết được phụ âm của từ


Câu hỏi 1

Từ Robot có bao nhiêu phụ âm?


Câu hỏi 2

Phụ âm [g] trong từ genial đọc là gì?


Câu hỏi 3

Phụ âm [t] trong từ ACTUALLY đọc thành gì?


Câu hỏi 4

Phụ âm [s] trong từ PRESIDENT đọc là gì?


Câu hỏi 5

Xác định số phụ âm của từ relate?


Câu hỏi 6

Số phụ âm trong từ gorilla là bao nhiêu?


Câu hỏi 7

Phụ âm [g] trong từ AVERAGE đọc thành gì?


Câu hỏi 8

Từ Tiger có bao nhiêu phụ âm?


Câu hỏi 9

Phụ âm [t] nào các đọc khác với những từ còn lại


Câu hỏi 10

Số phụ âm trong từ nine là bao nhiêu?

Hoàn thành

Các bài trắc nghiệm khác

Danh mục Blog

Trắc Nghiệm khác

Câu hỏi: 10 / 34 1,659
Câu hỏi: 10 / 10 3,411
Câu hỏi: 10 / 0 1,025
Gọi điện
Zalo
Youtube
Tư vấn cho tôi