Trắc Nghiệm Khả Năng Nhận Dạng Cách Đọc Phụ Âm Trong Tiếng Anh Của Bạn

Kiểm tra trình độ Nghe tiếng Anh của bạn

Đây bài kiểm tra xác định phụ âm trực tuyến miễn phí. Nó sẽ giúp bạn biết mình đang đọc đúng hay đọc sai. Hãy click vào 'Bài kiểm tra' và trả lời từng câu hỏi. Có hơn 500 câu hỏi trong hệ thống và được update liên tục, có 10 câu hỏi trắc nghiệm được hiển thị ngẫu nhiên. Không giới hạn thời gian. Bạn có thể sẽ thấy đáp án ở cuối hoặc lời giải khi hoàn thành bài kiểm tra.

Kiến thức:

- Ngoại trừ nguyên âm [a e i o u] ra thì còn lại là phụ âm

--> Dễ dàng nhận biết được phụ âm của từ


Câu hỏi 1

Phụ âm [t] nào các đọc khác với những từ còn lại


Câu hỏi 2

Phụ âm [g] trong từ AVERAGE đọc thành gì?


Câu hỏi 3

Số phụ âm trong từ gorilla là bao nhiêu?


Câu hỏi 4

Từ complete có bao nhiêu phụ âm?


Câu hỏi 5

Từ Robot có bao nhiêu phụ âm?


Câu hỏi 6

Phụ âm [s] trong từ PRESIDENT đọc là gì?


Câu hỏi 7

Phụ âm [th] trong từ BREATH đọc là gì?
Câu hỏi 8

Xác định số phụ âm của từ competitor?


Câu hỏi 9

Phụ âm [k] trong từ CRACK đọc là gì?

Câu hỏi 10

Xác định số phụ âm của từ animal?

Hoàn thành

Các bài trắc nghiệm khác

Danh mục Blog

Trắc Nghiệm khác

Câu hỏi: 10 / 34 803
Câu hỏi: 10 / 10 1,279
Câu hỏi: 10 / 0 627
Gọi điện
Zalo
Youtube
Tư vấn cho tôi