Trắc nghiệm Khả Năng Xác Định Trọng Âm Tiếng Anh Của Bạn

Hãy thử làm bài trắc nghiệm và xem giải thích đáp án bằng Quy luật của Phương pháp Học Đánh vần tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra bạn đang đọc đúng hay sai, cần phải học như thế nào.

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Đánh vần tiếng Anh được cập nhật liên tục


Câu hỏi 1

Nguyên âm [a] trong từ ALMOST đọc thành gì?


Câu hỏi 2

Nguyên âm [u] trong từ ABUSE đọc thành gì?


Câu hỏi 3

Nguyên âm [ea] trong từ GREAT đọc thành gì


Câu hỏi 4

Nguyên âm [u] trong từ CHUCKLING đọc là gì?


Câu hỏi 5

Trọng âm từ CONFIDENT ở đâu?

Câu hỏi 6

Nguyên âm [e] trong từ APPRECIATE đọc thành gì


Câu hỏi 7

Phụ âm [t] trong từ BUTTON đọc là gì?


Câu hỏi 8

Nguyên âm [i] trong từ VIRUS đọc là gì?

Câu hỏi 9

Nguyên âm [o] trong từ AUTO đọc thành gì?


Câu hỏi 10

Trọng âm của từ digital ở đâu?

Hoàn thành

Các bài trắc nghiệm khác

Danh mục Blog

Trắc Nghiệm khác

Câu hỏi: 16 / 0 200
Câu hỏi: 18 / 0 215
Câu hỏi: 10 / 0 208
Gọi điện
Zalo
Youtube
Tư vấn cho tôi