Trắc nghiệm Khả Năng Xác Định Trọng Âm Tiếng Anh Của Bạn

Hãy thử làm bài trắc nghiệm và xem giải thích đáp án bằng Quy luật của Phương pháp Học Đánh vần tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra bạn đang đọc đúng hay sai, cần phải học như thế nào.

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Đánh vần tiếng Anh được cập nhật liên tục


Câu hỏi 1

[iou] đọc là gì trong từ BEHAVIOUR?


Câu hỏi 2

Nguyên âm [a] trong từ ALMOST đọc thành gì?


Câu hỏi 3

[ed] trong từ PASSED đọc là gì


Câu hỏi 4

Nguyên âm [o] trong từ APPROPRIATE đọc thành âm gì?


Câu hỏi 5

Nguyên âm [u] trong từ ABUSE đọc thành gì?


Câu hỏi 6

Phụ âm [th] trong từ BREATH đọc là gì?
Câu hỏi 7

[gu] trong từ EXSTINGUISH đọc là gì?


Câu hỏi 8

Nguyên âm [ea] trong từ GREAT đọc thành gì


Câu hỏi 9

Nguyên âm [u] trong từ RESULT đọc là gì?


Câu hỏi 10

Nguyên âm [i] trong từ VIRUS đọc là gì?
Hoàn thành

Các bài trắc nghiệm khác

Danh mục Blog

Trắc Nghiệm khác

Câu hỏi: 16 / 0 595
Câu hỏi: 18 / 0 511
Câu hỏi: 10 / 0 544
Gọi điện
Zalo
Youtube
Tư vấn cho tôi