Trắc nghiệm Khả Năng Xác Định Trọng Âm Tiếng Anh Của Bạn

Hãy thử làm bài trắc nghiệm và xem giải thích đáp án bằng Quy luật của Phương pháp Học Đánh vần tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra bạn đang đọc đúng hay sai, cần phải học như thế nào.

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Đánh vần tiếng Anh được cập nhật liên tục


Câu hỏi 1

Nguyên âm [oa] trong từ LOADING đọc là gì?


Câu hỏi 2

Nguyên âm [e] trong từ APPRECIATE đọc thành gì


Câu hỏi 3

Nguyên âm [o] trong từ APPROPRIATE đọc thành âm gì?


Câu hỏi 4

Nguyên âm [ea] trong từ GREAT đọc thành gì


Câu hỏi 5

Phụ âm [g] trong từ AVERAGE đọc thành gì?


Câu hỏi 6

Phụ âm [c] trong từ ACCIDENT đọc thành âm gì?


Câu hỏi 7

Nguyên âm [o] trong từ AUTO đọc thành gì?


Câu hỏi 8

Nguyên âm [a] trong từ TITANIUM đọc là gì?


Câu hỏi 9

[gu] trong từ EXSTINGUISH đọc là gì?


Câu hỏi 10

Phụ âm [s] trong từ PRESIDENT đọc là gì?

Hoàn thành

Các bài trắc nghiệm khác

Danh mục Blog

Trắc Nghiệm khác

Câu hỏi: 16 / 0 424
Câu hỏi: 18 / 0 388
Câu hỏi: 10 / 0 420
Gọi điện
Zalo
Youtube
Tư vấn cho tôi