Trắc nghiệm Khả Năng Xác Định Trọng Âm Tiếng Anh Của Bạn

Hãy thử làm bài trắc nghiệm và xem giải thích đáp án bằng Quy luật của Phương pháp Học Đánh vần tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra bạn đang đọc đúng hay sai, cần phải học như thế nào.

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Đánh vần tiếng Anh được cập nhật liên tục


Câu hỏi 1

Trọng âm từ CONFIDENT ở đâu?

Câu hỏi 2

Trọng âm của từ elevator là ở nguyên âm nào?


Câu hỏi 3

Trọng âm của từ entertainment là ở nguyên âm nào?


Câu hỏi 4

Trọng âm của từ industrialize ở nguyên âm nào?


Câu hỏi 5

Trọng âm của từ official là ở nguyên âm nào?


Câu hỏi 6

Trọng âm của từ DELIVER ở đâu?


Câu hỏi 7

Trọng âm của từ evaluate là ở nguyên âm nào?

Câu hỏi 8

Trọng âm của từ engagement là ở nguyên âm nào?


Câu hỏi 9

Trọng âm của từ education là ở nguyên âm nào?


Câu hỏi 10

Trọng âm của từ economics là ở nguyên âm nào?

Hoàn thành

Các bài trắc nghiệm khác

Danh mục Blog

Trắc Nghiệm khác

Câu hỏi: 10 / 34 942
Câu hỏi: 10 / 20 781
Câu hỏi: 10 / 0 725
Gọi điện
Zalo
Youtube
Tư vấn cho tôi